بازاریابی و تبلیغات محصولات شما جهت فروش داخلی صادرات

اخذ مجوز TUR RH

.
shadow

اخذ مجوز SGS

.
shadow

اخذ مجوز BV

.
shadow

اخذ مجوزها

photo_2018-02-05_02-41-42
shadow

مجوز انطباق كالاCOC) )چيست ؟

صـادر‌كنندگان كـالا به عـراق از ايـن پس ديگر نمـي‌توانند هـر كـالايي را روانه آن كشور كنند؛ چـرا كه سازمان مركزي استانـدارد و كنترل كيفـي عـراق دستورالعمل تجاري واردات به اين كشور را تـدوين و به شركاي تجاري اين كشور ابلاغ كـرده است كه بـر اساس آن صادركنندگان كالا و محصولات به بازار عراق مكلف خـواهند بود اسناد مورد نياز براي صدور كـالا به عراق را دارا باشند.همچنين به منظور تطبيق محموله صادراتي با شرايط فني و استانداردهاي عـراق مجوز بازرسي فيزيكي از محموله صـادر و در صورت لزوم نمونه‌گيري خواهد شد كه بعد از بررسي‌هاي لازم و صدور مجوز انطباق مجوز صدور كالا به عراق داده مي‌شود.بر اساس اين دستورالعمل كه به تجار و صادركنندگان ايراني و تجار ديگر كشورهاي صادركننده كالا به عراق ابلاغ و از يازدهم ارديبهشت سال‌ گذشته لازم‌الاجرا اعلام شده بود كـه حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان كالا و محصولات ، حفظ محيط زيست، ارتقاي سطح‌ سلامت عمومي و اقتصاد ملي عراق در اولويت سياست تـجارت خارجي اين كشور قـرار گرفته است كه در واقع از ورود محصولات بي‌كيفيت به بـازار عراق جلوگيري خواهد شد؛ بنابراين از اين پس اخذ مجوز تطبيق كـالا با استانداردهاي عراق يك سند اجباري بـراي واردات كالا به عراق تلقي مي‌شود كه بايد از سوي صادركنندگان كـالا به اين كشور و تجار واردكننده كـالا رعايت شود. بر اساس دستورالعمل صادره، از اين پس اقلام صادراتي به عراق شامل 850 قلم كالاي صادراتي بايد داراي مجوزهاي لازم باشد. اين دستور العمل پس از گذشت يك سال از تصويب و اعلام آن در ارديبهشت سال گذشته با شرايط سخت گيرانه تري به مرحله اجرا گذاشته شده و بـاعث به وجود آمـدن مشكلات زيادي بـراي صادر كنندگان كشورمان شده است كه اين مشكل بزرگ به راحتي و 100% تضميني با كمك مشاوران و متخصصان فني شـركت ما از سر راه برداشته شده و ببسياري از پرونده هاي صادراتي مـوفق و اخذ مجوز از شركتهاي بيرووريتاس و اس جي اس نشان دهنده تخصص و تعهد و تجربه ماست.

مشتریان ما

1991
shadow
1001
shadow
021
shadow
121
shadow
01
shadow
121
shadow
91
shadow
71
shadow